ARLETA KARCZMARCZYK
Neurodydaktyk, Terapeuta ręki -
 • STANOWISKO
  • ASYSTENT DYREKTORA
 • SPECJALIZACJA
  • NEURODYDAKTYK
  • TERAPEUTA RĘKI
 • KONTAKT
  • 511 843 791

„Największe szczęście to budzić się rano ze świadomością, że robisz to co kochasz”. Mam to wielkie szczęście, że mój zawód – to moja pasja. Od sześciu lat pracuję w przedszkolu z cudownymi dzieciakami, które wciąż udowadniają, że cieszyć się można z każdej najmniejszej, wręcz banalnej rzeczy. W mojej pracy muszę wykazywać się kreatywnością, pomysłowością, grać role, wzbudzać zainteresowanie i chęć poznawania wciąż czegoś nowego – aby dziecko rozwijało się na wielu płaszczyznach. Moim zadaniem, które sprawia mi największą przyjemność, jest przygotowanie małego człowieka do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

Uwielbiam pracę ze wszystkimi dziećmi. Jednak prawdziwym wyzwaniem i tym co sprawia, że mi jeszcze bardziej zależy, jest praca z dziećmi, które często już na starcie mają problem z umiejętnością poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących oraz współdziałania w tym świecie z innymi. Dzieci te wymagają więcej uwagi, wielu ćwiczeń. Cieszę się, że mogę uczestniczyć wtedy w procesie zaspakajania potrzeby respektowania prawidłowości neurofizjologicznych w zindywidualizowanej pracy z dzieckiem. Każdy, najmniejszy nawet kroczek na przód – to wieli sukces – przede wszystkim dziecka.

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczę w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach, które pozwalają mi na lepsze rozumienie problemów związanych z rozwojem dziecka. Dzięki wprowadzaniu nowatorskich i innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, indywidualizacji i umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z dzieckiem i rodzicami/opiekunami terapia neurodydaktyczna, którą prowadzę przynosi pożądane efekty.

Niepodważalnym prawem dziecka jest jego rozwój, który powinien być wspomagany poprzez wrodzone mechanizmy poznawcze, są to naśladownictwo i popęd poznawczy. Zauważam te możliwości u każdego dziecka, dzięki temu, że wychodzę im naprzeciw pozwalam na najskuteczniejszy ich rozwój i ukierunkowanie przy jednoczesnym poczuciu radości dziecka i czerpaniu przyjemności z nauki.

 • Szkolenie pt.: „Neurodydaktyka” – WOM Gorzów Wlkp.
 • Warsztaty pt.: „Program powszechnej dwujęzyczności – j. angielski” – WOM Gorzów Wlkp.
 • Konferencja.: „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w kontekście nowych przepisów prawa” WOM Gorzów Wlkp.
 • Warsztaty pt.: „Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym” WOM Gorzów Wlkp.
 • Szkolenie pt.: „Indywidualizacja i personalizacja w procesie edukacyjnym” WPM Gorzów Wlkp.
 • Warsztaty pt.: „Rozwijanie mowy dziecka poprzez zabawę” – WOM Gorzów Wlkp.
 • Warsztaty pt.: „Nauczyciel Badacz” – ORE Warszawa
 • Warsztaty pt.: „Planowanie i realizacja pracy z uczniem na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” – WOM Gorzów Wlkp.
 • Warsztaty pt.: „Analizuję – wiem – działam. Konstruowanie programów wspomagających na podstawie opinii i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” WOM – Gorzów Wlkp.
 • Warsztaty pt.: „Praca z dzieckiem zagrożonym dysleksją” ORE Warszawa
 • Warsztaty pt.: „Konstruowanie programu zajęć korygujących dla dzieci” – WOM Gorzów Wlkp.
 • Warsztaty pt.: „Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych w oparciu o nową ustawę o pomocy psychologiczno – pedagogicznej” WOM Gorzów Wlkp.
 • Szkolenie pt. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, które odbyło się pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy
 • Dzieciom Nadpobudliwym „Ale nasze”, Gorzów Wlkp.
 • Terapia ręki I i II stopnia. Uprawnienia do diagnozowania i terapii. Centrum szkoleniowe SOYER
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka. Diagnoza i praca z dzieckiem od 1 m. ż do 9 r. ż
 • 2014-2016
  Studia Podyplomowe 2-letnie na kierunku Logopedia – Akademia Gorzowska im. J. Paradyża
 • 2010- 2012
  Studia Podyplomowe 1.5 – letnie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka PWSZ Gorzów Wlkp.
 • 2005 – 2008
  Studia licencjackie 3 – letnie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i wczesnoszkolna PWSZ Gorzów Wlkp.
 • 2011- obecnie
  Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp.
  nauczyciel wychowanie przedszkolne
  koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • 2010 – 2011
  „Tęczowa Akademia Małego Geniusza” – pedagog
 • 2008-2010
  Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wlkp. – nauczyciel