ZAJĘCIA GRUPOWE

LOGORYTMIKA Z ELEMENTAMI METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI wg BATII STRAUSS

Oferta zajęć grupowych.

Zajęcia terapeutyczne łączące zjawiska integralne dla kształtowania się świadomości komunikacyjnej dziecka jakimi jest muzyka – rytm, tempo, wysokość, melodyjność, barwa dźwięku oraz mowa – artykulacja, oddech, fonacja.

Cel:

♪ Usprawnianie rozwoju psychomotorycznego

♪ Podniesienie sprawności narządów mowy

♪ Kształtowanie słuchu fonemowego i fonetycznego

♪ Wydłużenie fazy wydechowej

♪ Kształcenie wyobraźni dźwiękowej

♪ Poprawa koncentracji uwagi

♪ Rozwijanie umiejętności słuchania muzyki klasycznej

♪ Kształtowanie umiejętności interpersonalnych – pracy w grupie

Zajęcia są przede wszystkim terapią poprzez zabawę, która jest podstawową aktywnością dziecka. Wyzwala ona w nim ekspresję twórczą oraz ciekawość poznawczą, stymulując  wszechstronny rozwój.

Przebieg zajęć:

I Część (ok. 5 min.)

Przywitanie, śpiewanki, wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć.

II Część (ok. 15 min.)

Zabawy stymulujące rozwój mowy (ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, zabawy oddechowe, fonacyjne, zabawy słuchowe… )

III Część (ok. 15 min.)

Zabawy muzyczno – ruchowe (ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, odtwarzanie muzyki prostymi ruchami rytmicznymi, zabawy z elementami tańca, gra na instrumentach, poznawanie struktury utworu muzycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi, oraz inne w zależności od tematyki zajęć)

IV Część (ok.5 min.)

Podsumowanie zajęć, pożegnanie

BAJKOTERAPIA

Biblioterapia to zamierzone oddziaływanie na jednostkę lub grupę za pomocą specjalnie dobranego tekstu. BAJKOTERAPIA  jest jedną z metod terapii i profilaktyki lęków dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Podstawą oddziaływania bajki/baśni  na psychikę dziecka jest proces identyfikacji czytelnika z pozytywnym bohaterem. Bajki używane w bajkoterapii można podzielić na 3 grupy BAJKA RELAKSACYJNA – jej głównym celem jest uspokojenie dziecka, zwłaszcza na podstawie wizualizacji oraz BAJKA PSYCHOEDUKACYJNA I BAJKA PSYCHOTERAPEUTYCZNA – celem ich jest redukcja lęku powstałego w wyniku negatywnego doświadczenia (tzw. lęk odtwórczy), czy też na skutek niewłaściwej stymulacji wyobraźni (lęk wytwórczy) oraz niezaspokojonych potrzeb. W biblioterapii wykorzystuje się terapeutyczne wartości literatury.

Bajki dotyczą historii bliskich dzieciom.  Słuchając różnych historii, dziecko nieświadomie przyswaja je, a potem wykorzystuje w codziennym życiu do walki z przytłaczającym lękiem. Bajki dają mu nadzieję, uczą samodzielności oraz nowego spojrzenia na sytuację. Bohater bajkowy jest niepodobny do dziecka; to małe zwierzątko, zabawka. Podobieństwo dotyczy sytuacji i doświadczania podobnych emocji.W procesie biblioterapeutycznym są istotne: postawienie diagnozy, czyli rozpoznanie problemów uczestnika biblioterapii, oraz odpowiedni dobór literatury, który ściśle wiąże się z daną sytuacją terapeutyczną.

Koszt: 40 zł za osobę/ za zajęcia, 30 zł/ za zajęcia dla Stowarzyszeń oraz dzieci, które korzystają ze wsparcia fundacji. W przypadku grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły) – minimum 5 osób- istnieje możliwość negocjacji warunków.

METODA DOBREGO STRARTU (MDS)

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym  oraz dla dzieci, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie.

Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania.

Ćwiczenia MDS:

 – są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania,

– niezbędne w przypadku dzieci z ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym – niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

WARIANTY METODY DOBREGO STARTU

Łatwe wzory  i piosenki lub wierszyki

Przeznaczone dla:

– dzieci najmłodszych (od 3 lat) rozwijających się prawidłowo;

– dzieci starszych , których rozwój przebiega nieharmonijnie.
PROGRAMY:

 1. METODA DOBREGO STARTU. OD GŁOSKI DO SŁOWA
  Program wspomagania rozwoju małych dzieci oraz dzieci z opóźnionym rozwojem językowym i wadą słuchu.(M. Bogdanowicz)
  2. METODA DOBREGO STARTU – OD SŁOWA DO ZDANIA, OD ZDANIA DO TEKSTU – Wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu.

Program wspomag

 1. METODA DOBREGO STARTU – OD WIERSZYKA DO RYSUNKU DLA DZIECI 3–4-LETNICH(M. Bogdanowicz)
  4. METODA DOBREGO STARTU – OD WIERSZYKA DO RYSUNKU DLA DZIECI 5-LETNICH(M. Bogdanowicz)
  5. METODA DOBREGO STARTU – PIOSENKI DO RYSOWANIA (M. Bogdanowicz)

Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki

Przeznaczone dla:

– starszych przedszkolaków przygotowujących się do nauki czytania i pisania;

– dzieci, u których występuje ryzyko dysleksji;

– dzieci starszych, których rozwój jest opóźniony.

PROGRAMY:
METODA DOBREGO STARTU W PRACY Z DZIECIEM W WIEKU OD 5 DO 10 LAT(M. Bogdanowicz)

Litery  i znaki matematyczne i piosenki lub wierszyki

Przeznaczone dla:

– starszych przedszkolaków i uczniów klas pierwszych;

– uczniów mających trudności z nauką czytania i pisania, oraz dzieci z ryzykiem dysleksji lub stwierdzoną dysleksją.

PROGRAMY:

 1. METODA DOBREGO STARTU – OD PIOSENKI DO LITERKI(M. Bogdanowicz)
  2. METODA DOBREGO STARTU – OD WIERSZYKA DO LITERKI(M. Bogdanowicz)
  3. METODA DOBREGO STARTU – OD WIERSZYKA DO CYFERKI(M. Bogdanowicz)
  4. METODA DOBREGO STARTU – OD WIERSZYKA DO LITERKI, DWUZNAKU I ZMIĘKCZENIA(M. Bogdanowicz)

Rewalidacja indywidualna prowadzona Metodą Dobrego Startu dla dzieci lekko upośledzonych umysłowo (klasy 1-4 szkoły specjalnej)(B. Kosmowska)

ZADAJ NAM PYTANIE